Więcej o: Zarządzenie

Zarządzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o. o. w sprawie postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

-Ogranicza się wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki, Wstęp maja tylko osoby zapewniające normalne funkcjonowanie Spółki. -Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych, lub na inne pisma należy kierować do naszej Spółki tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub poczty elektronicznej w formie skanów.

-W przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki sprawy mogą być załatwiane osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem Spółki.

Zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej lub telefonu, prosząc jednocześnie naszych Klientów o zastosowanie tej formy komunikacji.

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie naszych Klientów, a także pracowników i wpisują sie w decyzję Rządu RP w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego kraju w związku z rozpowszechnianiem koronawirusa w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie komórki organizacyjne Spółki pracują bez zmian, a zaistniała sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców

Sekretariat: (85) 716 28 56 email: pecmonki@wp.pl

Informacje o kolejnych zmianach organizacji pracy Spółki lub ich odwołaniu będą publikowane na stronie internetowej Spółki.