Struktura własnościowa

Jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Gmina Mońki posiadająca 100% udziałów.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.387.000 PLN i dzieli się na 1.387 udziałów o równej wartości 1.000 PLN. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki są równe i niepodzielne.