Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

mgr Zbigniew Karwowski  –  Burmistrz Moniek

Rada Nadzorcza

Andrzej Zdanowicz  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Jadwiga Lawda  –  z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zbigniew Niedzielewski  –  Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Jakub Jackowski  –  Dyrektor