Przyłącz się

Jeśli chcą Państwo żeby Państwa obiekt został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej zapraszamy do złożenia wniosku:

* Krok 1 – złożenie wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 2 – zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu,
* Krok 3 – zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 4 – realizacja umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
* Krok 5 – zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.

(wnioski i pliki do pobrania znajdują w zakładce „Pobierz pliki„)

 W tym celu należy pobrać druk „Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” , dokładnie go wypełnić i dostarczyć do Biura np. drogą mailową na adres biuro@pecmonki.pl

Wraz z wypełnionym wnioskiem (Krok 1) należy dostarczyć następujące dokumenty:

Odbiorcy indywidualni:
– Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (wypis z księgi wieczystej).
– Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, oraz rzut piwnic z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego.

Pozostali odbiorcy:
– Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (wypis z księgi wieczystej).
– Wypis z rejestru ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON
– Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, oraz rzut piwnic z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego.

 Jeżeli istnieją warunki techniczno-ekonomiczne przyłączenia Państwa obiektu na podstawie złożonego wniosku, prześlemy umowę o ustanowienie służebności przesyłu i projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.