Majątek

Majątek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepieplnej w Mońkach sp. z o.o.:

  • aktywa trwałe brutto – 7.833,4 tys. zł
  • aktywa obrotowe – 3.961,4 tys. zł (stan na dzień 31-12-2017)
  • kapitał zakładowy 1.387 tys. zł