Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  • 35.30.Z – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNA, GORACA WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH,
  • 42.21.Z – ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH,
  • 42.22.Z – ROBOTY ZWIĽZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH,
  • 43.22.Z – WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH,
  • 43.29.Z – WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH,
  • 46.71.Z – SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH,
  • 49.41.Z – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW