Więcej o: Sezon grzewczy

Sezon grzewczy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych informujemy że decyzje o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca lub administrator.

PEC jako dostawca ciepła nie decyduje o terminie włączenia ogrzewania.

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych mogą starać się o włączenie ciepła zgłaszając tą potrzebę do swoich zarządców lub administratorów.

Służby eksploatacyjne PEC pozostają w ciągłej gotowości, aby dokonać włączenia ogrzewania w obiektach, gdzie użytkownicy zgłaszają taką potrzebę. Nie ma sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz odbiorca.

Węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do aktualnych warunków pogodowych. Nie ma więc problemu z przegrzewaniem mieszkań.

Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy


Główny Księgowy

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MOŃKACH sp. z o.o.

 • Mońki
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca stacjonarna
 • kierownik / koordynator
 • praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie rachunkowości Spółki z o. o. zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • Prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi URE ( Urząd Regulacji Energetyki), US, GUS, ZUS, MF,
 • Sporządzanie sprawozdań, prace przy corocznym zatwierdzaniu Taryfy dla ciepła
 • Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa
 • Nadzór nad procesami księgowymi, aktualizacja procesów oraz wprowadzanie nowych rozwiązań usprawniających codzienną pracę
 • Analiza gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa
 • Nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych i korzystaniem z kredytów bankowych
 • Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • Sprawdzanie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo
 • Kierowanie pracą podległych pracowników

Nasze wymagania

 • Znajomość pełnej księgowości w Spółce z o.o
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Wykształcenie średnie kierunkowe (staż pracy min. 8 lat )
 • Znajomość programów księgowych,
 • Doświadczenie zawodowe w pracy samodzielnej księgowej,
 • Posiadanie zdolności analitycznych,
 • Sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy zespołowej

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • świadczenia socjalne
 • możliwość dokształcania się oraz rozwoju zawodowego
Więcej o: Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o., stosownie do art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2019.0.756) zawiadamia,

że Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. wprowadza się do stosowania taryfę dla ciepła obowiązującą od dnia 06.04.2022r. 

Powyższa „ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA” została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.5.2022.AGO z dnia 17.03.2022r. i opublikowana

w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 183/2022 r. w dniu 17.03.2022r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W załączeniu   –  kopia „ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA”, która stanowi załącznik do Decyzji  Prezesa URE z dnia 17.03.2022 r. Nr OLB.4210.5.2022.AGO

Więcej o: Dostawa miału węglowego w ilości 5000 Mg

Dostawa miału węglowego w ilości 5000 Mg

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę miału węglowego w ilości 5000 Mg loco plac składowy przedsiębiorstwa w Mońkach ul. Mickiewicza 54.

Ofertę należy złożyć w terminie 22 marca 2022 do godziny 10:00.

Więcej informacji:

https://bip.pec.um.monki.wrotapodlasia.pl/przetargi/dostawa-mialu-weglowego-w-ilosci-5000-mg.html

Informacja

Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku biuro Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach będzie nieczynne.

Więcej o: Nowa taryfa

Nowa taryfa

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. stosownie do art. 47 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 1093) zawiadamia, że Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. wprowadza się do stosowania TARYFĘ DLA CIEPŁA obowiązującą od dnia 11.08.2021.

Powyższa TARYFA DLA CIEPŁA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4210.26.2020.Ago z dnia 13 lipca 2021 r.  i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło   nr 215/2021 w dniu 13 lipca 2021 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html
Więcej o: Przyłącz się !!!

Przyłącz się !!!

Oferowane przez nas ciepło użyte może zostać do ogrzewania obiektów przy użyciu szerokiej gamy instalacji odbiorczych począwszy od tradycyjnych instalacji c.o. wykorzystujących różnego typu grzejniki poprzez ogrzewanie podłogowe, instalacje z nagrzewnicami oraz instalacje klimatyzacyjne.

Zapraszamy !!!

Przyłącz się