Więcej o: Pierwsze dostawy węgla dla mieszkańców Gminy Mońki

Pierwsze dostawy węgla dla mieszkańców Gminy Mońki

Gmina Mońki w dniu dzisiejszym rozpoczęła sprzedaż węgla. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach realizuje pierwsze dostawy dla gospodarstw domowych.

Sukcesywna sprzedaż i dystrybucja węgla będzie odbywała się zgodnie z instrukcją, która znajduje się pod linkiem:

https://um-monki.pl/rusza-sprzedaz-wegla-przez-gmine-monki/

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Urząd Miejski w Mońkach – 85 716 25 87 PEC Mońki – 85 716 28 56

Więcej o: Rusza sprzedaż węgla przez Gminę Mońki

Rusza sprzedaż węgla przez Gminę Mońki

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MOŃKI

OD DNIA 8 GRUDNIA 2022 r. RUSZA SPRZEDAŻ WĘGLA

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

SPRZEDAŻ BĘDZIE PROWADZONA WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW; PROSIMY CZEKAĆ NA TELEFON Z URZĘDU MIEJSKIEGO W MOŃKACH

DYSTRYBUCJA WĘGLA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI – PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, UL. MICKIEWICZA 54 W MOŃKACH (PEC)

WĘGIEL MOŻNA ODEBRAĆ TRANSPORTEM WŁASNYM LUB TRANSPORTEM PEC DODATKOWO PŁATNYM:

 1. NA TERENIE MONIEK – 40,00 ZŁ
 2. POZA MOŃKAMI – 80,00 ZŁ

DOSTĘPNY SORTYMENT:

 1. GROSZEK/EKOGROSZEK 5-25 mm (luzem)
 2. WĘGIEL GRUBY ORZECH 25+ mm (luzem)

KWOTA ZA 1 TONĘ WĘGLA – 2 000,00 ZŁ BRUTTO

OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY BĘDĄ POWIADAMIANE TELEFONICZNIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU I ODBIORU WĘGLA !!! (PO OKOŁO 20-30 OSÓB DZIENNIE), ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ NA PODSTAWIE POZYTYWNEJ WERYFIKACJI
PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI TELEFONICZNEJ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO GMINY MOŃKI KWOTĘ ODPOWIADAJĄCĄ ILOŚCI KUPOWANEGO WĘGLA*
Nr konta bankowego: 15 8085 0005 0007 2964 2000 0670 Tytuł wpłaty: Zakup preferencyjny węgla Właściciel rachunku: GMINA MOŃKI, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki UWAGA: W treści przelewu lub dowodu wpłaty musi być wpisane: imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu węgla !!!
* Wpłaty należy dokonać przynajmniej na 1 dzień przed terminem odbioru węgla; *Osoby korzystające z bankowości internetowej otrzymują fakturę po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy. Przepływ środków może trwać do 2 dni. Z tego powodu przelew internetowy powinien być wykonany z 2-dniowym wyprzedzeniem przed dniem odbioru faktury z Urzędu Miejskiego w Mońkach.
W PRZYPADKU WYBORU DOSTAWY WĘGLA TRANSPORTEM PEC MOŃKI NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO PEC MOŃKI KWOTĘ ZA TRANSPORT (40,00 zł – na terenie Moniek lub 80,00 zł poza Mońkami) Nr konta bankowego: 79 8085 0005 0004 5199 2000 0120 Tytuł wpłaty: Transport węgla Właściciel rachunku: PEC Mońki, ul. Mickiewicza 54, 19-100 Mońki UWAGA: W treści przelewu lub dowodu wpłaty musi być wpisane: imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu węgla !!!
* Wpłaty należy dokonać przynajmniej na 1 – 2 dni przed terminem odbioru węgla;
Z DOWODEM WPŁATY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W MOŃKACH PO ODBIÓR FAKTURY
Z FAKTURĄ NALEŻY UDAĆ SIĘ DO PEC W MOŃKACH CELEM USTALENIA TERMINU ODBIORU WĘGLA A W PRZYPADKU DOSTAWY WĘGLA TRANSPORTEM PEC NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DODATKOWO POTWIERDZENIE OPŁATY ZA TRANSPORT CELEM USTALENIA TERMINU DOSTAWY

W razie pytań, proszę dzwonić na numer:

1. W sprawach wpłat i odbioru faktur – Urząd Miejski w Mońkach – 85 716 25 87

2. W sprawach dostępności odpowiedniego sortymentu i odbioru węgla – PEC w Mońkach – 85 716 28 56

Więcej o: Zmiana taryfy

Zmiana taryfy

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o., stosownie do art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn.zm.) zawiadamia,

że Zarządzeniem Nr 8/2022 Dyrektora  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. wprowadza się do stosowania taryfę dla ciepła obowiązującą od dnia 18.11.2022r.. 

Powyższa „TARYFA DLA CIEPŁA” została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NrOLB.4210.32.2022.AGO

z dnia 03.11.2022r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 716/2022 r. w dniu 03.11.2022r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W załączeniu   –  kopia „TARYFA DLA CIEPŁA”, która stanowi załącznik do Decyzji  Prezesa URE z dnia 03.11.2022 r. Nr OLB.4210.32.2022.AGO

Więcej o: Sezon grzewczy

Sezon grzewczy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych informujemy że decyzje o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca lub administrator.

PEC jako dostawca ciepła nie decyduje o terminie włączenia ogrzewania.

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych mogą starać się o włączenie ciepła zgłaszając tą potrzebę do swoich zarządców lub administratorów.

Służby eksploatacyjne PEC pozostają w ciągłej gotowości, aby dokonać włączenia ogrzewania w obiektach, gdzie użytkownicy zgłaszają taką potrzebę. Nie ma sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz odbiorca.

Węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do aktualnych warunków pogodowych. Nie ma więc problemu z przegrzewaniem mieszkań.

Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy


Główny Księgowy

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MOŃKACH sp. z o.o.

 • Mońki
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca stacjonarna
 • kierownik / koordynator
 • praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie rachunkowości Spółki z o. o. zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • Prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi URE ( Urząd Regulacji Energetyki), US, GUS, ZUS, MF,
 • Sporządzanie sprawozdań, prace przy corocznym zatwierdzaniu Taryfy dla ciepła
 • Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa
 • Nadzór nad procesami księgowymi, aktualizacja procesów oraz wprowadzanie nowych rozwiązań usprawniających codzienną pracę
 • Analiza gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa
 • Nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych i korzystaniem z kredytów bankowych
 • Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • Sprawdzanie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo
 • Kierowanie pracą podległych pracowników

Nasze wymagania

 • Znajomość pełnej księgowości w Spółce z o.o
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Wykształcenie średnie kierunkowe (staż pracy min. 8 lat )
 • Znajomość programów księgowych,
 • Doświadczenie zawodowe w pracy samodzielnej księgowej,
 • Posiadanie zdolności analitycznych,
 • Sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy zespołowej

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • świadczenia socjalne
 • możliwość dokształcania się oraz rozwoju zawodowego
Więcej o: Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o., stosownie do art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2019.0.756) zawiadamia,

że Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. wprowadza się do stosowania taryfę dla ciepła obowiązującą od dnia 06.04.2022r. 

Powyższa „ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA” została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.5.2022.AGO z dnia 17.03.2022r. i opublikowana

w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 183/2022 r. w dniu 17.03.2022r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W załączeniu   –  kopia „ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA”, która stanowi załącznik do Decyzji  Prezesa URE z dnia 17.03.2022 r. Nr OLB.4210.5.2022.AGO