Nowa taryfa

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. stosownie do art. 47 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 1093) zawiadamia, że Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. wprowadza się do stosowania TARYFĘ DLA CIEPŁA obowiązującą od dnia 11.08.2021.

Powyższa TARYFA DLA CIEPŁA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4210.26.2020.Ago z dnia 13 lipca 2021 r.  i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło   nr 215/2021 w dniu 13 lipca 2021 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html
Więcej o: Przyłącz się !!!

Przyłącz się !!!

Oferowane przez nas ciepło użyte może zostać do ogrzewania obiektów przy użyciu szerokiej gamy instalacji odbiorczych począwszy od tradycyjnych instalacji c.o. wykorzystujących różnego typu grzejniki poprzez ogrzewanie podłogowe, instalacje z nagrzewnicami oraz instalacje klimatyzacyjne.

Zapraszamy !!!

Przyłącz się

Rozliczenie odbioru ciepła za lipiec

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną informujemy, że faktury za odbiór ciepła za lipiec 2020r. będą wystawione na podstawie zużycia ciepła z poprzedniego miesiąca.

Wszelkie rozbieżności zostaną uregulowane w możliwie najbliższym okresie rozliczeniowym.

Wszystkie pytania prosimy kierować do:

Dyrektor PEC Zdzisław Dąbrowski tel. 607 530 854
Kierownik DUR Andrzej Karny tel. 508 187 280

Więcej o: Ważny komunikat

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

Ze względu na podjęte działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 od dnia 28.07.2020 budynek biurowy ciepłowni zostaje zamknięty do odwołania.


Wszystkie bieżące sprawy proszę wysyłać na adres biuro@pecmonki.pl

Więcej o: Zarządzenie

Zarządzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o. o. w sprawie postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

-Ogranicza się wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki, Wstęp maja tylko osoby zapewniające normalne funkcjonowanie Spółki. -Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych, lub na inne pisma należy kierować do naszej Spółki tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub poczty elektronicznej w formie skanów.

-W przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki sprawy mogą być załatwiane osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem Spółki.

Zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej lub telefonu, prosząc jednocześnie naszych Klientów o zastosowanie tej formy komunikacji.

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie naszych Klientów, a także pracowników i wpisują sie w decyzję Rządu RP w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego kraju w związku z rozpowszechnianiem koronawirusa w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie komórki organizacyjne Spółki pracują bez zmian, a zaistniała sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców

Sekretariat: (85) 716 28 56 email: pecmonki@wp.pl

Informacje o kolejnych zmianach organizacji pracy Spółki lub ich odwołaniu będą publikowane na stronie internetowej Spółki.