Informacja

Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku biuro Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach będzie nieczynne.

Zmiana taryfy dla ciepła

W Taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2021 r. nr OLB.4210.26.2020.Ago, opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 13 lipca 2021 r. Nr 215 (945) wprowadza się zmiany.

Więcej o: Oddam żużel

Oddam żużel

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o. oferuje do przekazania żużel.

Załadunek prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godz 8 -14

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508 187 204

Więcej o: Nowa taryfa

Nowa taryfa

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. stosownie do art. 47 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 1093) zawiadamia, że Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. wprowadza się do stosowania TARYFĘ DLA CIEPŁA obowiązującą od dnia 11.08.2021.

Powyższa TARYFA DLA CIEPŁA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4210.26.2020.Ago z dnia 13 lipca 2021 r.  i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło   nr 215/2021 w dniu 13 lipca 2021 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html