Na dzień 01.01.2019r. zapotrzebowanie wynosiło 13,121365 MW tj.:
na potrzeby mieszkalne - 7,98 MW
użyteczności publicznej - 3,59 MW
oświaty - 1,55 MW

Powierzchnia ogrzewana to około 155.000,00 m2.
Spółka dostarcza ciepło do 82 węzłów cieplnych