Taryfa dla ciepła 2018:
 

Zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 30 listopada 2018r.
Nr OLB.4210.16.2018.AGO
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 4834 w dniu 03.12.2018r.

>> pec_taryfa.pdf <<