Zgromadzenie Wspólników

mgr Zbigniew Karwowski  -  Burmistrz Moniek

 

Rada Nadzorcza

Andrzej Zdanowicz  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Jadwiga Lawda  -  z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zbigniew Niedzielewski  -  Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Zdzisław Dąbrowski  -  Dyrektor