Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  • 35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNA, GORACA WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH,

  • 42.21.Z - ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH,

  • 42.22.Z - ROBOTY ZWIĽZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH,

  • 43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH,

  • 43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH,

  • 46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH,

  • 49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW