Majątek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepieplnej w Mońkach sp. z o.o.:

 

  • aktywa trwałe brutto - 7.833,4 tys. zł

  • aktywa obrotowe - 3.961,4 tys. zł (stan na dzień 31-12-2017)

  • kapitał zakładowy 1.387 tys. zł