Taryfa

Poniższa TARYFA DLA CIEPŁA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4210.26.2020.Ago z dnia 13 lipca 2021 r.  i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło   nr 215/2021 w dniu 13 lipca 2021 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

W taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2021 r. nr OLB.4210.26.2020.Ago, opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 13 lipca 2021 r. Nr 215 (945) wprowadza się zmiany.