Dostawa miału węglowego 2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę miału węglowego w ilości 1500 Mg. Więcej informacji oraz formularze dostępne w zakładce „Przetargi”. Przetarg na dostawę miału węglowego 2022