Informacja

Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku biuro Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach będzie nieczynne.

Zmiana taryfy dla ciepła

W Taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2021 r. nr OLB.4210.26.2020.Ago, opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 13 lipca 2021 r. Nr 215 (945) wprowadza się zmiany.