Więcej o: Sezon grzewczy

Sezon grzewczy

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych informujemy że decyzje o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca lub administrator.

PEC jako dostawca ciepła nie decyduje o terminie włączenia ogrzewania.

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych mogą starać się o włączenie ciepła zgłaszając tą potrzebę do swoich zarządców lub administratorów.

Służby eksploatacyjne PEC pozostają w ciągłej gotowości, aby dokonać włączenia ogrzewania w obiektach, gdzie użytkownicy zgłaszają taką potrzebę. Nie ma sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz odbiorca.

Węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do aktualnych warunków pogodowych. Nie ma więc problemu z przegrzewaniem mieszkań.

Więcej o: Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o., stosownie do art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2019.0.756) zawiadamia,

że Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. wprowadza się do stosowania taryfę dla ciepła obowiązującą od dnia 06.04.2022r. 

Powyższa „ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA” została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.5.2022.AGO z dnia 17.03.2022r. i opublikowana

w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 183/2022 r. w dniu 17.03.2022r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W załączeniu   –  kopia „ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA”, która stanowi załącznik do Decyzji  Prezesa URE z dnia 17.03.2022 r. Nr OLB.4210.5.2022.AGO

Informacja

Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku biuro Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach będzie nieczynne.

Zmiana taryfy dla ciepła

W Taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2021 r. nr OLB.4210.26.2020.Ago, opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 13 lipca 2021 r. Nr 215 (945) wprowadza się zmiany.

Więcej o: Nowa taryfa

Nowa taryfa

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. stosownie do art. 47 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 1093) zawiadamia, że Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o. wprowadza się do stosowania TARYFĘ DLA CIEPŁA obowiązującą od dnia 11.08.2021.

Powyższa TARYFA DLA CIEPŁA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4210.26.2020.Ago z dnia 13 lipca 2021 r.  i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło   nr 215/2021 w dniu 13 lipca 2021 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html
Więcej o: Przyłącz się !!!

Przyłącz się !!!

Oferowane przez nas ciepło użyte może zostać do ogrzewania obiektów przy użyciu szerokiej gamy instalacji odbiorczych począwszy od tradycyjnych instalacji c.o. wykorzystujących różnego typu grzejniki poprzez ogrzewanie podłogowe, instalacje z nagrzewnicami oraz instalacje klimatyzacyjne.

Zapraszamy !!!

Przyłącz się

Rozliczenie odbioru ciepła za lipiec

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną informujemy, że faktury za odbiór ciepła za lipiec 2020r. będą wystawione na podstawie zużycia ciepła z poprzedniego miesiąca.

Wszelkie rozbieżności zostaną uregulowane w możliwie najbliższym okresie rozliczeniowym.

Wszystkie pytania prosimy kierować do:

Dyrektor PEC Zdzisław Dąbrowski tel. 607 530 854
Kierownik DUR Andrzej Karny tel. 508 187 280

Więcej o: Ważny komunikat

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

Ze względu na podjęte działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 od dnia 28.07.2020 budynek biurowy ciepłowni zostaje zamknięty do odwołania.


Wszystkie bieżące sprawy proszę wysyłać na adres biuro@pecmonki.pl

Więcej o: Zarządzenie

Zarządzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o. o. w sprawie postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

-Ogranicza się wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki, Wstęp maja tylko osoby zapewniające normalne funkcjonowanie Spółki. -Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych, lub na inne pisma należy kierować do naszej Spółki tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub poczty elektronicznej w formie skanów.

-W przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki sprawy mogą być załatwiane osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem Spółki.

Zachęcamy do kontaktu drogą poczty elektronicznej lub telefonu, prosząc jednocześnie naszych Klientów o zastosowanie tej formy komunikacji.

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie naszych Klientów, a także pracowników i wpisują sie w decyzję Rządu RP w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego kraju w związku z rozpowszechnianiem koronawirusa w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie komórki organizacyjne Spółki pracują bez zmian, a zaistniała sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców

Sekretariat: (85) 716 28 56 email: pecmonki@wp.pl

Informacje o kolejnych zmianach organizacji pracy Spółki lub ich odwołaniu będą publikowane na stronie internetowej Spółki.