Zmiana taryfy dla ciepła

W Taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2021 r. nr OLB.4210.26.2020.Ago, opublikowanej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 13 lipca 2021 r. Nr 215 (945) wprowadza się zmiany.

Więcej o: Oddam żużel

Oddam żużel

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach sp. z o.o. oferuje do przekazania żużel.

Załadunek prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godz 8 -14

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508 187 204