Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Adres:

PEC Mońki Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 54
19-101 Mońki

tel:  (85) 716 28 56
email: pecmonki@wp.pl

 

NIP: 546-000-04-12
REGON: P-050504138
KRS nr: 0000123925 Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 1.387.000,00 zł

Konto Bankowe:
63 8085 0005 0004 5199 2000 0020 - Bank Spółdzielczy w Mońkach
 

Godziny pracy PEC Mońki Sp. o.o.
poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30