BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o.

SPÓŁKA

Informacje ogólne
Przedmiot działalności spółki
Struktura własnościowa
Władze Spółki
Organizacyjna
Majątek spółki
Koncesje

INFORMATOR KLIENTA

Taryfa dla ciepła
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Inne dane publiczne

Zamówienia Publiczne

INNE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian
Akty prawne

Informacje ogólne

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

PEC Mońki Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 54
19-101 Mońki

tel./fax:

(0-85) 716 28 56

email:

pecmonki@wp.pl

www:

www.pecmonki.pl

NIP: 546-000-04-12
REGON: P-050504138
KRS nr: 0000123925 Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.387.000,00 zł

Konto Bankowe:
Bank PKO S.A. - O/Mońki
nr 75 1020 1332 0000 1802 0028 1790
 

Godziny pracy PEC Mońki Sp. o.o.
poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30

Data opublikowania na stronie  2017-07-28       Osoba publikująca dane na stronie  Zbigniew Niedzielewski
Strona głowna BIP

Redakcja strony:   Zbigniew Niedzielewski